پيش بيني سه روزه استان
 
  • سایت
  • وب
1395/09/15 05:48:51 ق.ظ
پیش بینی 3 روزه

                                                           بولتن پيش بينـي وضـع هـواي استان                 تاریخ: 28/10/1391   مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی 

بررسي نقشه ها و تصاوير ماهواره های هواشناسي:

             نشان می دهد در چهار روز آینده جریانات پایدار تراز میانی جو بر روی استان خراسان رضوی مستقر می باشد . در سطح زمین نیز جریانات سرد شمالی تضعیف و جریانات جنوبی قدری تقویت خواهد شد . بنابراین پیش بینی می شود در سه روز آینده در بیشتر نقاط استان دما بطور نسبی افزایش و از برودت هوای شبانه کاسته شود . پدیده مهم دیگر در سطح استان مه می باشد . همچنین طی فردا و روز شنبه وزش باد موجب خواهد شد پتانسیل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی استان افزایش قابل ملاحظه ای نداشته باشد .

بر این اساس:

پیش بینی وضع هوای استان خراسان رضوی

پنجشنبه  28/10/1391

جمعه  29/10/1391

شنبه  30/10/1391

 

نواحی شمالی

صاف تا کمی ابری همراه با مه صبحگاهی و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتا شدید

صاف تا کمی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتا شدید

صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد و در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی

 

نواحی مرکزی

صاف تا کمی ابری همراه با مه صبحگاهی یا غبار صبحگاهی و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتا شدید

صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی و در نوار شرقی گاهی با وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک

صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد و در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی

 

نواحی جنوبی

صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتا شدید

صاف تا کمی ابری و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتا شدید و گرد و غبار

صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد و در برخی نقاط با غبار صبحگاهی

 

شهرستان

مشهد

صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد و مه صبحگاهی

صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد و مه  رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی

صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد و غبار صبحگاهی

 

کمینه دما

بیشینه دما

کمینه دما

بیشینه دما

کمینه دما

بیشینه دما

7-

5

4-

8

2-

9

گزارش وضع هوا در 24 ساعت گذ شته:

در 24 ساعت گذشته قوچان با حداقل دمای 15-  درجه سانتیگراد سرد ترین و بردسکن با حداکثر دمای  8   درجه سانتیگرادگرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند . طی همین مدت حداقل و حداکثر دمای مشهد  7- و  2  درجه سانتیگراد بوده است .در24 ساعت گذشته بیشترین بارندگی از ایستگاه هواشناسی مشهد و بمیزان 1/0 میلیمتر گزارش شده است  .

پیش بین مسئول : ضیاء شهابی                    رئیس اداره پیش بینی: یحیی قاینی پور