پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

      طبق بررسی نقشه ها و مدل های هواشناسی طی 48 ساعت آینده در غالب نقاط استان افزایش ابرهمراه با وزش باد ؛ و برای نیمه شمالی وشمال غربی استان رگبارهای پراکنده باران با احتمال رعدوبرق پبش بینی می شود. بر این اساس:

نواحی

ساعت

دو شنبه 1397/07/30

سه شنبه 1397/08/01

چهارشنبه 1397/08/02

نواحی شمالی

(00 الی 12 )

صاف تا کمی ابری بتدریج وزش باد

قسمتی ابری با احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

(12 الی 24 )

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و افزایش ابر در نواحی غربی با احتمال رگبار پراکنده

نیمه ابری با رگبار پراکنده و وزش باد بتدریج کاهش ابر

صاف تا کمی ابری در پاره ای نقاط افزایش سرعت وزش  باد همراه با گردو خاک

نواحی مرکزی

(00 الی 12 )

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد اواخر وقت مناطق غربی افزایش ابر

قسمتی تا نیمه ابری با احتمال رگبار پراکنده  باران و وزش باد

صاف تا قسمتی ابری کمی ابری گاهی وزش باد

(12 الی 24 )

صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش سرعت باد و افزایش ابر در نواحی غربی با احتمال رگبار پراکنده

  قسمتی تا نیمه ابری با رگبار پراکنده باران و وزش باد نسبتاً شدید بتدریج کاهش ابر

صاف تا کمی ابری در پاره ای نقاط افزایش سرعت وزش  باد همراه با گردو خاک

نواحی جنوبی

(00 الی 12 )

صاف همراه با وزش باد اواخر وقت مناطق غربی افزایش ابر

قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمال رگبار پراکنده باران

صاف تا قسمتی گاهی وزش باد

(12 الی 24 )

صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش سرعت باد و افزایش ابر در نواحی غربی با احتمال رگبار پراکنده

قسمتی تا نیمه ابری با احتمال رگبار پراکنده باران و وزش باد نسبتاً شدید

صاف تا کمی ابری در پاره ای نقاط افزایش سرعت وزش  باد همراه با گردو خاک

شهرستان مشهد

(00 الی 12 )

صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی بتدریج وزش باد

قسمتی ابری گاهی افزایش ابری همراه با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

(12 الی 24 )

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد بتدریج افزایش ابر

قسمتی تا نیمه ابری با احتمال رگبار پراکنده باران و وزش باد نسبتاً شدید لحظه‌ای شب کاهش ابر

صاف تا کمی ابری گاهی افزایش سرعت وزش باد همراه با گردو غبار

حداقل دما : 12

حداکثر دما : 28

حداقل دما: 12

حداکثر دما : 27

حداقل دما: 11

حداکثر دما : 28

 

 گزارش وضع هوا در 24 ساعت گذ شته در سطح استان :  

 

خنک ترین شهر :

قوچان ( حداقل دمای 4 درجه سلسیوس)

گرمترین شهر :

سرخس (حداکثر دمای 32 درجه سلسیوس )

حداکثر سرعت باد :

سبزوار ( 40 کیلومتر بر ساعت )

بیشترین مقدار بارندگی : تایباد ؛ رشتخوار ؛ ریوش به میزان کمتر از 1/0 میلیمتر

***

 

 پیش بین مسئول: فریدون سنگچولی                                                                               رئیس اداره پیش بینی: یحیی قاینی پور

                                                                                                           

 

پیش بینی هفتگی